Báo cáo tổng hợp quý I/2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng
Số bệnh nhân bắt đầu điều trị Methadone trong kỳ báo cáo 100