Báo cáo tổng hợp quý I/2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 61 100%
Nghiện chích ma túy 34 55.7%
Phụ nữ bán dâm 2 3.3%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 16 26.2%
Phụ nữ mang thai 0 0%
Nhóm khác 9 14.8%