Báo cáo tổng hợp tháng 01/2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 28 100%
Nam 16 57.1%
Nữ 12 42.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 28 100%
<15 0 0%
15 – 24 2 7.1%
25 - 34 13 46.4%
35 – 44 10 35.7%
>45 3 10.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng số 28 100%
Nghiện chích ma tuý 13 46.4%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 1 3.6%
Mẹ truyền cho con 0 0%
Khác 14 50%