Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 29 100%
Nam 12 41.4%
Nữ 17 58.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 4 100%
Được dự phòng ARV 4 100%
Được dư phòng bằng Con trimoxazole (CTX) trong vòng 2 tháng sau sinh 0 0%
Được điều trị ARV khi xét nghiệm PCR lần 1 dương tính 0 0%