Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 405 100%
Phác đồ bậc 1 405 50%
Phác đồ bậc 2 0 50%