Báo cáo tổng hợp tháng 01/1997

Huyện Tân Kỳ - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
Nam 0 0%
Nữ 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 0 0%
35 – 44 0 0%
>45 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
Nghiện chích ma tuý 0 0%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 0 0%
Tình dục khác giới 0 0%
Khác 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
Hiện đang ở địa phương 0 0%
Đi làm ăn xa 0 0%
Đi trại 0 0%
Chuyển đi nơi khác 0 0%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
Chưa điều trị 0 0%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 0 0%
Bỏ trị 0 0%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 0 0%