Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 10 100%
Nam 5 50%
Nữ 5 50%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 10 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 6 60%
35 – 44 1 10%
>45 3 30%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 10 100%
Nghiện chích ma tuý 4 40%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 0 0%
Tình dục khác giới 5 50%
Khác 1 10%