Báo cáo tổng hợp năm 2017

Huyện Kỳ Sơn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1177 100%
Nghiện chích ma túy 1101 93.5%
Phụ nữ bán dâm 66 5.6%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 10 0.9%