Báo cáo tổng hợp năm 2016

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 43 100%
Nghiện chích ma túy 8 18.6%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 2 4.7%
Phụ nữ mang thai 8 18.6%
Nhóm khác 25 58.1%